Κτιριακές Λύσεις Αυτοματισμού / Φωτισμού

ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ποικιλία καλωδίων για κάθε είδους εφαρμογή ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων διάφορα εύκαμπτα, ομοαξονικά (TV, CCTV), ηχεία – μικροφωνικά, καλώδια βιομηχανικών χρήσεων, χαλκός, συναγερμού, δικτύων.

Σε συνεργασία με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (CABLEL), ACCORDIA, TOP ELECTRONICS.

ΝΥΑ
ΝΥΜ
ΝΥΜΗΥ
ΝΥΥ
ΗΧΕΙΩΝ
CCTV
KNX
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΑΛΚΟΣ