Κτιριακές Λύσεις Αυτοματισμού / Φωτισμού

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η γκάμα των προϊόντων όδευσης καλωδίων διαθέτει κανάλια πλαστικά, απλά αυτοκόλλητα σε διάφορους χρωματισμούς καθώς επίσης και όλα τα εξαρτήματά τους, κανάλια για δομημένη καλωδίωση που δέχονται διακοπτικό υλικό από τους μεγαλύτερους Έλληνες κατασκευαστές της αγοράς, VIOKAR, COURBI.

Κανάλια Διανομής Απλά
Κανάλια Διανομής Αυτοκόλλητα