Κτιριακές Λύσεις Αυτοματισμού / Φωτισμού

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

GW669900 Ελεγκτής δωματίων ξενοδοχείου KNX – Είσοδοι/Έξοδοι

Ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο ενός δωματίου ξενοδοχείου. Διαθέτει εξόδους για έλεγχο από μείωση της έντασης του φωτισμού, on/off LED ή/και συμβατικό φωτισμό, fan coil, ηλεκτροβαλβίδες και ολικό on/off του δωματίου. Διαθέτει επίσης εισόδους για τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των εξόδων, καθώς και εισόδους για συσκευή ανάγνωσης καρτών, αισθητήρες τεχνικών συναγερμών και μαγνητικούς ανιχνευτές πόρτας και παραθύρων.

Ενσωματωμένη συσκευή με συσκευές Cubik SQ και V, με την πόρτα δωματίου Cubik-VH και οποιαδήποτε συσκευή KNX.

Τροφοδοσία: 230V AC
Τοποθετημένη σε ράγα DIN
12 μονάδες